Archive | februari, 2017

bigOriginal[1]

Dom snor våra pengar!

Nu blåser det för fullt i min gamla bransch – fondbranschen. Ett bolag som heter Allra har visat sig vara ett av de allra (!) minst seriösa bland de som har fonder som svenska premiepensionssparare kan välja. (mer…)

Continue Reading 0
images[4]

Äntligen! Skatteverket jagar skurkar.

Eftersom polisen har fullt sjå med att omorganisera sig så har de inte tid att agera mot de kriminella nätverken. För att möjligen kunna rensa upp i detta träsk så kallas nu den riktiga eliten in: Skatteverket. De ska systematiskt genomföra kontroller av företag som verka skumma. (mer…)

Continue Reading 0
Hur tänkte du nu, Vlad?

Hur tänkte du nu, Vlad?

Jaha, då sitter han där på sitt kontor med pennan i handen. Vladimir Putin. Han har just, som president, undertecknad den nya lag som gör det tillåtet för ryska män att misshandla sin hustru i hemmet. Eller i alla fall inte straffbart längre. (mer…)

Continue Reading 0
images[2]

Den som häftar i skuld…

Det finns ett talesätt som säger att om du är skyldig banken en miljon kronor och inte kan betala så har du stora problem. Om du däremot är skyldig banken hundra miljoner och inte kan betala så har banken problem. (mer…)

Continue Reading 0

WMM White Middle-aged Men