Archive | augusti, 2019

images[2]

Förbjud!

Rubriken får nackhåren att resa sig på en sann lberal. Likväl är det förmodligen det som måste till. Vi läser att antalet skuldsaneringar ökar och att det speciellt är människor som hamnat i skuld på grund av sitt spelande som hamnar i kläm. Litet raljerande kan man säga att spelandet är en extra skatt för […]

Continue Reading 0

WMM White Middle-aged Men