AAAAAAAAValet-2014[1]

Det är komplicerat

Det är bara att konstatera, vi klarar inte av att leva upp till alla de krav som det moderna samhället ställer på oss. Det skulle ha varit bättre att vara Alfred i Emil i Lönneberga. Hans sätt att leva ställde inte så höga krav på honom, som vår verklighet ställer på oss. I stora tag […]

Continue Reading 1

WMM White Middle-aged Men